ΕΛ.ΠΙ.Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΠΟΡΟΣ

To ΕΛΠΙΣ-Ελληνικός Πιστοποιημένος Σπόρος, είναι το αποτέλεσμα της Συνεργασίας μεταξύ της EUROAGRO, Επιλεγμένων Παραγωγών στη Μακεδονία, των Ειδικών της Θρέψης COMPO EXPERT HELLAS και της εξειδικευμένης εταιρείας Branding TROPOS Branding Co

 

     


Back To Top